t: 977-1-5174058, 5174193, f: 977-1-5174094, Notice Board : 1618015174058

Faculty and Staff

School Staff 2016-17

First Row: Mrs. Harikala Rana, Ms. Prabha Shrestha, Mrs. Rita Kumari Khadka, Ms. Geeta Rai, Sr. Agnecia Tigga SJC, Ms. Sunita Shrestha, Sr. Petronila Lepcha SJC, Mrs. Manisha Joshi, Mrs. Ratna Pradhan Malla, Mrs. Radhika Kumari Pant Bahandari, Mrs. Diki Lepcha, Mrs. Anjali Gurung

Second RowSr. Seema George SCHA, Mrs. Chandrawati Gurung, Mrs. Dhan Kumari Gurung, Mrs. Sunita Shrestha, Ms. Sangita Paudel, Mrs. Sunita Tamang, Mrs. Mangali Silwal, Mrs. Laxmi K.C., Ms. Anuradha Thapa, Mrs. Menuka Thapa Silwal, Sr. Jacinta Abraham SCHA, Mrs. Urbashi Thapa Chhetri

Third Row: Mr. Subarna K.C., Mr. Baburam Nepali, Mr. Shrijan Amatya, Mr. Gyan Guragain, Mr. Krishna Yadav, Mr. Ashok Kumari Rai, Mr. Dev Bahadur Ghale, Mr. Sanubhai Nepali, Mr. Bir Bahadur Lama, Fr. Sanctius Beck S.J., Mr. Sanjya Suwal, Mr. Biju Raj Bajracharya, Mr. Shyam Raj Singh, Mr. Saroj Kumara Raut Barai, Mr. Sanobhai Bista, Mr. Laxman Gurung

Top Row: Mr. Rabi Silwal, Mr. Subash Mukhia, Mr. Rabi Shrestha, Mr. Biddhiraj Ghimire, Fr. Peter Chhetri S.J., Mr. Khagendra Prasad Timalsina, Fr. Samuel Simick S.J., Mr. Saroj Paudel, Mr. Choodamani Ghimire, Mr. Dambar Bahadur Syangtan, Mr. Sher Jung Gurung, Mr. Sudeep Silwal, Mr. John Maharjan

Absent: Fr. Arul Selvam S.J., Br. Devid Donald Minj S.J., Mr. Roshan Khadgi, Mrs. Ritu Shrestha, Sr. Stella Lepcha SJC, Mr. Binod Silwal. Mr. Ratan Tamang

School Staff 2015-16

School Staff

First Row: Mrs. Radhika Kumarai Panta Bhandari , Mrs. Anjali Gurung , Mrs. Mangali Silwal, Mrs. Diki Lepcha , Mrs. Hari kala rana , Sr. Agnecia Tigga S.J. , Miss Geeta Rai , Miss Sangita Poudel , Mrs Ratna Pradhan , Mrs. Ritu Shrestha , Mrs. Laxmi K.C. , Mrs. Alina Rai , Mrs. Urvashi Thapa Chettri .

Second Row : Mrs. Dhana Kumari Gurung , Mrs. Sunita Shrestha , Sr . Augustine Mary Francis , Mr. Bir Lama, Mr. Sano Bhai Bista , Mr. Sunaram Tamang , Mr. Ratan Tamang, Sr. Freeda Vairung S.J. , Sr. Jacina Abraham S.J. , Mrs. Menuka Silwal, Mrs. Chandarawati Gurung

Third Row: Mr. Dambar Bahadur Sangtan, Mr. Dev Bahadur Ghale , Mr. Saroj Kumar Raut , Mr. Laxman Gurung, Mr. Krishna Yadav , Mr. Biju Raj Bajracharya , Mr. Sano Bhai Nepali , Mr. Ashok Rai , Fr. Arul Selvam S.J. , Mr. Gyan Guragain, Mr Dipak Neupane.

Fourth Row : Mr. Deepak Katuwal , Mr. Baburam Nepali , Mr. John Maharjan , Mr Rabi Shrestha , Fr. Santius Beck S.J , Mr. Buddhiraj Ghimire, Mr. Jagnath Poudel, Mr. Amar Tamang Pakhrin, Mr Roshan Khadgi.

Fifth Row: Mr Rabi SIlwal, Mr. Bibek Chaudhari, Mr. Sher Jung Gurung , Mr. Choodamani Ghimire, Fr. Jiju Kevillil S.J , Mr Subash Mukhiya , Br. Manu Mathew S.J. , Mr Khagendra Timalsina , Mr. Suraj Silwal, Mr Subarna Raj K.C.